Systém kvízů „Otestujte-se.cz“ můžete využít pro své marketingové činnosti a podpořit tak i své podnikání.

Nabízíme:

  • vytvoření individuálních kvízů (i osobnostních) a následné získání kontaktů z těchto kvízů
  • zpětné odkazy umístěné v kvízech (popis kvízu, popis detailu otázek, popis detailu odpovědí)
  • zpětné odkazy umístěné v bočním panelu nebo v patě webu
  • reklamy na webu umístěné v bočním panelu nebo v patě webu
  • reklamu v e-mailingu odběratelů

 

Jak získat kontakty z kvízu?

Na konec kvízu lze přidat formulář pro získání kontaktu (e-mailu) na nějž budou výsledky kvízu či testu respondentovi odeslány. Lze takto zasílat výsledky ze 2 základních typů kvízů:

a) Kvíz s předdefinovanými odpovědmi, z nichž může být jedna nebo více odpovědí správných. Výsledkem pak je počet procent správně zodpovězených otázek.

b) Kvíz v němž jsou jasně definované výsledky v určitých intervalech. Předdefinované odpovědi mají nastavené váhy ve vztahu k výsledku (lze přičíst nebo odečíst +- 100 bodů). Výsledky pak jsou jasně definované intervalem bodů od – do. Jednotlivé intervaly výsledků na sebe bezprostředně musí navazovat. Příklad:

  • Převažuje u vás inteligence Logiky (-400 – -150).
  • Převažuje u vás Kreativita (-149 – 0)
  • Převažuje u vás Matematické myšlení (1 – 120)
  • Převažuje u vás totální nelogika (121 – 400)

Výsledků samozřejmě může být mnohem více. Do e-mailingu se neodesílají jednotlivé odpovědi, pouze bodové získání.