Dnes se zkoumá kdeco. I hovínka a vůně. Dokážete správně přiřadit názvy vědním oborům?

Pojmenuj správně vědní obor


Přiřaď správně názvy k činnostem vědních oborů.

Pojmenuj správně vědní obor

Otázka 1 z 10.

Jak se jmenuje obor zkoumající přemnožování škůdců?

Gradologie
Rinologie
Reologie
Ortoepie

Gradologie

Další obory zmíněné v odpovědích:

 • Reologie – nauka o obecném deformačním chování látek.
 • Rinologie – nosní lékařství.
 • Ortoepie – nauka o správné výslovnosti.

Otázka 2 z 10.

Jak se jmenuje věda zabývající se měřením času?

Chronologie
Fenologie
Horologie
Speleologie

Horologie

Další zmíněné obory:

 • Speleologie – obor zabývající se výzkumem jeskyní.
 • Fenologie – nauka o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí.
 • Chronologie – pomocná historická věda, jejímž předmětem je měření času a způsoby a prostředky k tomu užívané, stejně tak jako určování časového pořadí.

Otázka 3 z 10.

Jak se jmenuje nauka o snech?

Kryologie
Mammalogie
Hipologie
Oneirologie

Oneirologie

Které další obory jsme zmínili v odpovědích?

 • Hipologie – nauka o koních.
 • Mammalogie – nauka o savcích. Též teriologie nebo mammaliologie.
 • Kryologie – nauka o kryosféře.

Otázka 4 z 10.

Jak se jmenuje interdisciplinární nauka o smrti a umírání?

Zymologie
Thanatologie
Versologie
Pedeutologie

Thanatologie

Co znamenají obory zmíněné v odpovědích?

 • Zymologie – chemický obor zkoumající kvašení.
 • Versologie – literární nauka, která zkoumá verše.
 • Pedeutologie – nauka o pedagogických profesích.

Otázka 5 z 10.

Která věda zkoumá planety?

Astroarcheologie
Planetologie
Astrogeologie
Exobiologie

Planetologie

Další konkretizující vědy:

 • Astroarcheologie – archeologické odvětví, které zkoumá astronomická zařízení.
 • Astrogeologie – obor astronomie studující geologii na různých vesmírných tělesech.
 • Exobiologie = Astrobiologie – disciplína, která zkoumá možnosti vývoje a existence života ve vesmíru.

Otázka 6 z 10.

Jak se jmenuje pomocná historická věda zabývající se návrhem, historií a symbolikou vlajek, praporů a standart?

Viktimologie
Heraldika
Vexilologie
Herniologie

Vexilologie

Co znamenají ostatní zmíněné obory?

 • Viktimologie – odvětví kriminologie, které se zabývá oběťmi trestných činů
 • Heraldika – pomocná věda historická studující erby.
 • Herniologie – lékařský obor zabývající se kýlami.

Otázka 7 z 10.

Jak se jmenuje věda zkoumající výkaly?

Odorologie
Sindefendologie
Penologie
Koprologie

Koprologie

Koprologie je:

 1. věda zkoumající výkaly.
 2. lékařský obor zabývající se diagnostickým vyšetřováním výkalů.

Ostatní zmíněné odpovědi:

 • Odorologie – kriminalistický obor, který se zabývá identifikací na základě pachu.
 • Sindefendologie – nauka o sebeobraně.
 • Penologie – součást právní vědy zabývající se tresty.

Otázka 8 z 10.

Která věda se zabývá slovní zásobou?

Konkrétněji zkoumáním tvoření zvláštních pojmenování, jejichž smyslem je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači?

Etymologie
Derivologie
Frazeologie
Argotologie

Argotologie

Název vznikl od slova Argot, což je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.).

Zmátly vás další uvedené obory?

 • Derivologie - lingvistický obor zabývající se tvorbou slov.
 • Etymologie - lingvistický obor studující původ slov.
 • Frazeologie - je nauka o ustálených slovních spojeních.

Otázka 9 z 10.

Jak se jmenuje nauka o líbání?

Filematologie
Lichenologie
Somatologie
Posturologie

Filematologie

Co znamenají ostatní vědní obory?

 • Lichenologie – věda o lišejnících.
 • Posturologie – psychologická disciplína zabývající se postoji a uspořádáním těla v prostoru.
 • Somatologie – nauka o lidském těle.

Otázka 10 z 10.

Jak se jmenuje lékařský obor, který se zabývá chorobami mužských reprodukčních orgánů?

Oologie
Organologie
Andrologie
Gynekologie

Andrologie

Ostatní obory zmíněné v odpovědích:

 • Gynekologie – medicínský obor, který se zabývá ženskými pohlavními orgány.
 • Organologie – nauka o hudebních nástrojích; specificky též nauka o varhanách.
 • Oologie – věda, zabývající se studiem vajec.

Pokračovat otázkou 1 z 10

Dokončeno všech 10 otázek!


Sdílej výsledek:

Chceš toho víc?

Získej další skvělý testy do svýho mailboxu!
Několikrát ročně vás budeme e-mailem informovat o novinkách souvisejících s Otestujte se! Vyplněním a odesláním e-mailu souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.
Neboj, nespamujeme...

Pojmenuj správně vědní obor

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam
Líbí? Komentujte...